De naam

Il Caffè

 

Ten einde komaf te maken met elke twijfel of ironie omtrent de aard van onze activiteiten hoort hier wel een woordje uitleg over de oorsprong van onze naam.

 

Voor een vereniging zoals de onze die de cultuur niet altijd "au sérieux" wenst te nemen past deze toch wat dubbelzinnige naam als gegoten.

 

"Il Caffè" was een Lombardisch tijdschrift uit de 18de eeuw uitgaande van de Accademia dei Pugni, gesticht door Pietro Verri. De stichters en redacteurs waren Pietro en Alessandro Verri, Cesare Beccaria en andere gerenommeerde intellectuelen.

 

Het werd gepubliceerd te Brescia om te ontsnappen aan de Oostenrijkse censuur en verscheen driemaal per maand van juni 1764 tot mei 1766.

 

De stichters stelden zich als doel de cultuur onder het volk te verspreiden, een groot aantal gemeenplaatsen en vooroordelen uit de weg te ruimen, de passie voor de letteren, de kunst en de wetenschap op te wekken maar vooral "deugd, eerlijkheid en burgerzin" na te streven.

 

Eén van hun grote verdiensten was de verspreiding in Italië van de ideeën van Locke, Condillac, Montesquieu en de encyclopedisten die de basis vormden van de illuministische cultuur van de gebroeders Verri en van Beccaria.

 

"Il Caffè" bracht hevige polemieken op gang maar kreeg ook veel aandacht, niet alleen van Italianen maar ook uit andere delen van Europa. Dit resulteerde in het vertalen van talrijke artikels uit "Il Caffè" voor buitenlandse kranten en in een reis naar Parijs voor Pietro Verri en Cesare Beccaria.

 

Voor nog meer informatie over de oorsprong van onze naam verwijzen we naar de tekst van Pietro Verri op het Italiaans gedeelte van de site: "Cos'è questo Caffè"