Profiel

"Il Caffè" heeft niet als doelstelling de Italiaanse cultuur in België te verspreiden.

 

"Il Caffè" streeft ernaar om een culturele interactie tot stand te brengen tussen de "italianità" die in België aanwezig is en de typische denk- en leefwijze van de stad en het land waar we ons thuis voelen, namelijk Gent en België.

 

Dit uitgangspunt laat ons toe de voorwaarden te scheppen om levenswijzen te confronteren, om onze eigen horizonten te verruimen zonder blinde bewondering voor een land of een gesloten "cultuur", en tevens om hetzelfde gewicht te geven aan de constructieve toedracht van culturele manifestaties in al hun aspecten en uit alle bevolkingsgroepen.

 

"Il Caffè" is een feitelijke vereniging en ging van start op 23 september 2000 op initiatief van Fabrizio Gentile en Brigitte Henriet.

 

Onze vereniging is erkend als socio-culturele organisatie door de stad Gent.

 

Onze inspiratie kwam van de groep Milanese intellectuelen die het homoniem tijdschrift "Il Caffè" hadden gesticht. Dit tijdschrift verscheen periodiek maar kortstondig te Milaan in het midden van de 18de eeuw, gedurende de Oostenrijkse bezetting in Lombardije en het noordoosten van Italië.